CYBER 4.1 – Bezpieczeństwo Banków i systemów bankowych na tle zagrożeń cybernetycznych

Cele szkolenia:
Cele szkolenia: Poznanie mechanizmów zabezpieczenia systemów informatycznych banku oraz nabycie wiedzy o zagrożeniach i technikach ataków, jakie wobec tych systemów są stosowane. Szkolenie pozwala zrozumieć metody stosowane przez środowisko hakerskie, polepszyć komunikację pomiędzy pracownikami banku oraz pozwolić na zbudowanie skutecznej obrony.
Adresaci szkolenia:
Zarządy Banków, administratorzy, specjaliści bezpieczeństwa informacyjnego, specjaliści ds. ryzyka, zarządzający incydentami, pracownicy obsługi klienta.