Cyberprzestępstwo – największe zagrożenie branży finansowej!

Faktem jest znaczący wzrost liczby odnotowanych cyberataków, która rok do roku wynosi aż 40%. Obszar cyberzagrożeń stale ewoluuje. Widocznym trendem jest zmiana środka zainteresowania cyberprzestępców z dużych instytucji finansowych do sektora małych i średnich banków. Incydenty te wiążą się przede wszystkim z konsekwencjami finansowymi. Pociągają za sobą co gorsze również straty wizerunkowe oraz reputacji marki podmiotów sektora finansowego.

W dzisiejszych czasach wizerunek oraz reputacja mają kluczowe znaczenie dla marki. W przypadku, gdy instytucja finansowa zostanie dotknięta atakiem naruszona zostanie również jej renoma, co negatywnie wpływa na opinię zarówno obecnych jak i potencjalnych klientów. Fakt ten potęgują mass media, a przede wszystkim media społecznościowe, które natychmiast, publikują informacje o incydencie, przez co wspomagając informowanie potencjalnych poszkodowanych o zaistniałych atakach jednocześnie działają na szkodę budowanego przez lata wizerunku marki. Nagłośnienie sytuacji sprawia, że skutki incydentu zostają znaczne przedłużone w czasie, co pogłębia straty instytucji finansowych. Co więcej, wyjaśnienie okoliczności oraz załagodzenie sytuacji staje się wyjątkowo trudne ze względu na zasięg oddziaływania mediów. Głównymi zagrożeniami, z jakimi muszą zmagać się aktualnie banki to cyberataki wymierzone przede wszystkim w dane ich klientów celem ich naruszenia lub przejęcia.

Incydent wywołuje dwojakie skutki– krótkoterminowe oraz długoterminowe. Pierwszą grupę stanowią przede wszystkim straty finansowe, wynikające z konieczności pokrycia szkód, w tym odszkodowań dla poszkodowanych klientów. Koszty związane są również z koniecznością budowy nowych zabezpieczeń, przeorganizowania struktur w organizacji czy zwiększonych nakładów na reklamę. Skutki krótkoterminowe są od razu zauważalne, a posiadając odpowiednie środki można je szybko załagodzić. Z kolei konsekwencje długoterminowe odnoszą się głównie do utraty wizerunku. Wiąże się to z koniecznością większego zaangażowania marketingowego oraz PR w celu odbudowy reputacji marki. Brak odpowiedniej reakcji instytucji może spowodować dalsze następstwa takie jak: utrata lub brak możliwości pozyskiwania nowych klientów. Renoma marki może stać się największą ofiarą ataku cybernetycznego.

Zatem jak zapobiec incydentom? Konieczne jest, aby banki, instytucje finansowe i przedsiębiorstwa regularnie przeprowadzały audyty środków bezpieczeństwa oraz wdrażały najnowsze cyfrowe narzędzia ochronne.

Zabezpiecz się przed atakiem i jego konsekwencjami!

Sprawdź nasze rozwiązania!