Zarządzanie incydentami. Tworzenie planu zarządzania incydentami. Klasyfikacja incydentów

Adresaci szkolenia:

Szkolenie adresowane jest do osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacji, zarządzanie incydentami bezpieczeństwa informacji, IOD-ów (inspektorów ochrony danych).

Cel szkolenia:

Zaznajomienie uczestników ze zróżnicowanym w polskim porządku prawnym podejściem do incydentów, omówienie zasad organizacji procesu zarządzania incydentami, przygotowanie do samodzielnego przygotowywania planu zarządzania incydentami.

Wymagania:

Brak wymagań wstępnych dotyczących teoretycznej wiedzy uczestników, natomiast wskazane jest posiadanie jakiegokolwiek doświadczenia związanego z obsługą incydentów.

Harmonogram

-

Wprowadzenie. Czym są incydenty bezpieczeństwa?

-

Standard ISO/IEC 27035.

-

Rodzina norm ISO/IEC 27001.

-

Porównanie incydentów w rozumieniu norm rodziny ISO 27001 i incydentów (naruszeń ochrony danych osobowych) w rozumieniu RODO.

-

Omówienie przepisów prawa odnoszących się do zarządzania incydentami, narzucających obowiązki raportowania incydentów, formę zgłoszeń itp.

-

Przyjęcie definicji incydentu w zależności od informacji przetwarzanych w organizacji – próba stworzenia spójnego podejścia do zarządzania incydentami dla wszystkich rodzajów incydentów bezpieczeństwa.

-

Powiązanie planu zarządzania incydentami z funkcjonującą dokumentacją bezpieczeństwa informacji, politykami bezpieczeństwa, procedurami.

-

Plan zarządzania incydentami a komunikacja w sytuacji kryzysowej.

-

Przedstawienie koncepcji planu zarządzania incydentami, obowiązkowe elementy planu, uwzględnienie wymogów prawa i standardów ISO.

-

Analiza i dyskusja gotowych planów zarządzania incydentami.

Data

Maj 13 2019

Czas

09:00 - 16:00

Koszt

700.00zł

Etykiety

Szkolenie stacjonarne
Stalowa Wola

Lokalizacja

Stalowa Wola
Stalowa Wola, Solidarności 2a

Organizator

I-BS.PL
Telefon
15 649 20 65
Email
szkolenia@i-bs.pl