Warsztaty z analizy ryzyka w oparciu o normę ISO 3100 i ISO 27005

Adresaci szkolenia:

 

Szkolenie adresowane jest do osób odpowiedzialnych za proces identyfikacji, analizy i oceny ryzyka, a także dla wszystkich zainteresowanych tematem.

 

Wymagania:

 

Wskazane jest, aby uczestnicy warsztatów mieli minimalne doświadczenie w zakresie zarządzania ryzykiem.

 

Wielkość grupy:

 

Maksymalnie 6 osób.

 

Harmonogram

-

Zapoznanie z podstawowymi pojęciami:

szacowanie ryzyka, poziom ryzyka, ryzyko szczątkowe, identyfikowanie zagrożenia, identyfikowanie podatności, kryteria oceny poziomu ryzyka.

-

Czym jest zarządzanie ryzykiem:

struktura zarządzania ryzykiem,
role i odpowiedzialności,
proces zarządzania ryzykiem.

-

Omówienie norm ISO 3100 i ISO 27005.

-

Główne założenia i rozwiązania proponowane przez normy.

-

ISO 3100 i 27005 wobec RODO.

-

Przeprowadzenie wzorcowej analizy ryzyka zgodnie z zaleceniami norm na podstawie fikcyjnej organizacji gospodarczej według następujących etapów.

Kontekst. Opisanie kontekstu: wewnętrznego i zewnętrznego, identyfikacja zasobów (norma 3 100 a 27 005 itp.).
Szacowanie ryzyka. Ma na celu określenie co może się zdarzyć (kiedy, gdzie, jak i dlaczego) i jakie, jak dotkliwe szkody, zakłócenia mogą powstać.
Postępowanie z ryzykiem: obniżanie, redukcja, unikanie, transfer. Plan postępowania z ryzykiem.
Plan postępowania z ryzykiem a plan ciągłości działania.

-
Uczestnicy szkolenia otrzymują przygotowane formularze do przeprowadzenia analizy ryzyka. Pod kierunkiem i z pomocą prowadzącego przeprowadzają proces analizy ryzyka. Z uwagi na ograniczenia czasowe ilość analizowanych czynników musi być ograniczona.
Na specjalne życzenie warsztaty mogą być przeprowadzone na podstawie rzeczywistych danych uczestników.

Data

Maj 20 2019

Czas

08:00 - 18:00

Koszt

500.00zł
Stalowa Wola

Lokalizacja

Stalowa Wola
Stalowa Wola, Solidarności 2a

Organizator

I-BS.PL
Telefon
15 649 20 65
Email
szkolenia@i-bs.pl