Szkolenie autoryzacyjne PI SWIB RISQ

Cel szkolenia:
  • Omówienie generacji wydruków i wymogów niezbędnych celem poprawnej generacji danych,
  • Omówienie konfiguratora, mappingu i zasad działania ,
  • Prezentacja i omówienie poszczególnych aplikacji, w zależności od grupy,
  • Przedstawienie zmian wprowadzonych w aplikacjach ,
Adresaci szkolenia:
Szkolenie jest przeznaczone dla operatorów oraz administratorów systemu PI SWIB RISQ:
 • osób odpowiedzialnych za generację danych,
 • osób sporządzających sprawozdania i obsługujących aplikacje.
Skrócony program szkolenia:
MONREP-FINREP
 1. Omówienie aplikacji ze szczególnym uwzględnieniem zakładki głównej – KREDYTY – tabela wyjściowa do realizacji sprawozdań,
 2. Omówienie arkuszy w Mappingu niezbędnych do prawidłowego wykazania danych,
 3. Omówienie config – przedstawienie zasad i możliwości konfiguracji poszczególnych arkuszy sprawozdawczych,
 4. Eksport do asista – omówienie,
 5. Omówienie wybranych formularzy sprawozdawczych.
 6. Omówienie zmian po ostatnich aktualizacjach,
 7. Omówienie sposobu realizacji najnowszej ankiety z danymi do wykonania na koniec roku 2019 – (dot. jakości kredytów restrukturyzowanych, jakości kredytów obsługiwanych i nieobsługiwanych w podziale na dni przeterminowania oraz związane z nimi rezerwy).
COREP:
 1. Omówienie aplikacji ze szczególnym uwzględnieniem zakładki głównej – NUK – tabela wyjściowa do realizacji sprawozdań,
 2. Omówienie arkuszy w Mappingu oraz MappingNUK, niezbędnych do prawidłowego wykazania danych,
 3. Omówienie config – przedstawienie zasad i możliwości konfiguracji poszczególnych arkuszy sprawozdawczych,
 4. Eksport do asista – omówienie,
 5. Omówienie wybranych formularzy sprawozdawczych.
LIQUIDITY:
 1. Omówienie aplikacji Analiza Klienta – jako ogniwa łączącego wszystkie sprawozdania płynnościowe,
 2. Prezentacja aplikacji ze szczególnym uwzględnieniem zakładki głównej – RaportyBFG – tabela wyjściowa do realizacji sprawozdań,
 3. Omówienie poszczególnych sprawozdań, tj. IPS, NSFR, ALMM, BFG,
 4. Przedstawienie informacji na temat dodatkowego arkusza BILANS,
 5. Omówienie arkuszy w Mappingu oraz MappingLCR, niezbędnych do prawidłowego wykazania danych,
 6. Config – przedstawienie zasad i możliwości konfiguracji poszczególnych arkuszy sprawozdawczych,
 7. Eksport do asista – omówienie,
 8. Omówienie wybranych formularzy sprawozdawczych.
 9. Omówienie zmian po ostatnich aktualizacjach.
Analizy Kredytowe:
 1. Prezentacja aplikacji, w tym omówienie dostosowania aplikacji do wymogów REKOMENDACJI S, REKOMENDACJI T,
 2. Przedstawienie informacji na temat dostosowania aplikacji do wymogów ankietowych KNF,
 3. Omówienie arkuszy w Mappingu, niezbędnych do prawidłowego wykazania danych.
 4. Omówienie zmian (LTV, Struktura zabezpieczeń, stopa procentowa).
Struktura Depozytów i Kredytów:
 1. Konfiguracja,
 2. Omówienie zestawień na potrzeby zapytań i ankiet skierowanych do Banku.

 

 

Terminy szkoleń ustalane indywidualnie.
tel. 15 649 20 65 w.115
532 748 240
e-mail: szkolenia@i-bs.pl

Data

Gru 04 2019

Koszt

Zgodnie z umową serwisową

Etykiety

Szkolenie stacjonarne,
Webinarium
Stalowa Wola

Lokalizacja

Stalowa Wola
Stalowa Wola, Solidarności 2a

Organizator

I-BS.PL
Telefon
15 649 20 65
Email
szkolenia@i-bs.pl