Plan ciągłości działania

Adresaci szkolenia:

 

Każda osoba zainteresowana wdrażaniem planu ciągłości działania, osoby zajmujące się rozwojem systemów, wdrażaniem planów ciągłości działania, specjaliści zajmujący się analizą ryzyka, ochroną danych.

 

Cel szkolenia:

 

Szkolenie ma zapoznać uczestników z zasadami tworzenia planów ciągłości, nauczyć jak powinien przebiegać proces wdrażania systemu zarządzania ciągłością działania i jak stworzyć plan spójny z innymi dokumentami dotyczącymi bezpieczeństwa.

 

Wymagania:

 

Nie ma wstępnych wymagań wobec uczestników szkolenia, wskazane jest, jeśli uczestnicy mają doświadczenie z przygotowywaniem planów postępowania z ryzykiem.

 

Wielkość grupy:

 

maksymalnie 10 osób.

 

Program szkolenia:

 

Część teoretyczna:

 

1. Podstawowe terminy związane z szacowaniem i zarządzaniem ryzykiem oraz ciągłością działania.
2. Standardy międzynarodowe i inne wymagania prawne związane z zarządzaniem ciągłości działania.
3. Zarys struktury i podstawowe wymagania normy ISO 22301:2012, przewidziana dokumentacja itp.
4. Etapy wdrażania i funkcjonowania systemu BCM (Business Continuity Management): od zrozumienia kontekstu organizacji poprzez planowanie, wsparcie aż do oceny funkcjonowania systemu.

 

Część praktyczna – warsztatowa:

 

5. Powiązanie analizy ryzyka z procesem planowania ciągłości działania, mapowanie procesów, model poziomu krytyczności funkcjonujących w organizacji rozwiązań, konstruowanie RTO i RPO.
6. Wdrożenie planu ciągłości działania: szkolenie użytkowników, testy w trakcie wdrożenia i testy końcowe, procedury komunikacyjne wewnętrzne i zewnętrzne.
Podsumowanie: zasady postępowania w sytuacji kryzysowej.

Harmonogram

Data

Kwi 11 2019

Czas

08:00 - 18:00

Etykiety

Szkolenie stacjonarne