Ocena skutków dla ochrony danych (DPIA). Sposób sporządzania.

Adresaci szkolenia:

Osoby, które zajmują się ochroną danych osobowych, pełnią rolę IOD, wszyscy zainteresowani tą tematyką.

Cel szkolenia:

W trakcie szkolenia uczestnicy poznają sposoby przeprowadzania DPIA uwzględniające wytyczne dotyczące oceny skutków dla ochrony danych (WP248), wydane przez Grupę Roboczą art. 29 co ma przygotować ich do samodzielnego prowadzenia analizy oraz należycie go dokumentować.

Wymagania:

Brak wstępnych wymagań.

Wielkość grupy:

Maksymalnie 10 osób.

Harmonogram

-

Zapoznanie z podstawowymi pojęciami:

szacowanie ryzyka, poziom ryzyka, ryzyko szczątkowe, identyfikowanie zagrożenia, identyfikowanie podatności, kryteria oceny poziomu ryzyka, związki między analizą ryzyka a DPIA;

-

Organizacja procesu oceny skutków dla ochrony danych (Data Protection Impact Assessment – DPIA):

Cel wykonania DPIA, konsultacje z IOD;
Operacje wymagające dokonywania oceny skutków dla ochrony danych (DPIA), wykaz publikowany przez PUODO;
Elementy oceny DPIA:
– systematyczny opis planowanych operacji przetwarzania i celów przetwarzania,
– ocena operacji przetwarzania pod kątem ich niezbędności oraz proporcjonalności w stosunku do celów,
– ocena ryzyka naruszenia praw i wolności osób, których dane dotyczą,
– środki planowane do zapobieżenia ewentualnemu ryzyku.
ponawianie oceny w przypadku zmian lub pojawienia się nowego ryzyka;
konsultacje z organem nadzorczym.

-

Omówienie programu do wykonywania DPIA, np. PIA CNIL.

Data

Cze 03 2019

Czas

08:00 - 18:00

Koszt

500.00zł

Etykiety

Szkolenie stacjonarne
Stalowa Wola

Lokalizacja

Stalowa Wola
Stalowa Wola, Solidarności 2a
Kategoria

Organizator

I-BS.PL
Telefon
15 649 20 65
Email
szkolenia@i-bs.pl