Specjalistyczne szkolenia

z zakresu nowych technologii oraz bezpieczeństwa IT

Nadchodzące wydarzenia:

Nie odnaleziono wydarzeń!

co nas wyróżnia?

Naszym atutem jest autorska formuła zajęć prowadzonych przez praktyków tworzących zespół szkoleniowy. Zajęcia, oprócz klasycznych metod przekazu, wykorzystują elementy gier szkoleniowych, uczą poprzez przykłady i rozwiązywanie realnych problemów zawartych w studiach przypadku. Programy szkoleń są dopasowywane do indywidualnych potrzeb słuchaczy z możliwością modyfikacji na życzenie.

Szkolenia otwarte

Przeznaczone dla wszystkich osób zainteresowanych danym zagadnieniem i realizowane według planu opisanego na stronie konkretnego szkolenia z wybranej kategorii. Szczegółowy opis jest zawarty w konspekcie szkolenia.

Szkolenia dedykowane

Przygotowywane na specjalne zamówienie Klienta. Są skierowane dla specjalnej grupy słuchaczy lub sprofilowane pod kątem prezentowanej tematyki. Szczególnie warto rozważyć takie szkolenie, gdy problematyka dotyczy wyłącznie pracowników z jednej firmy lub instytucji.

Warsztaty

Zajęcia w trakcie których uczestnicy oprócz niezbędnej wiedzy teoretycznej uczą się obsługi aplikacji lub ćwiczą inne umiejętności związane z daną problematyką. Mogą się odbywać z wykorzystaniem własnego sprzętu klientów.

Doradztwo

Usługa świadczona dla Klientów chcących wdrożyć rozwiązania produkowane lub dystrybuowane przez firmę I-BS.PL. Może też dotyczyć kwestii związanych z prowadzeniem analizy ryzyka, zapewnieniem ciągłości działania i bezpieczeństwa informacji.